Minitool News Center

Prehliadač Chrome sa otvára pri spustení v systéme Windows 10? Ako to zastaviť? [MiniTool News]