Minitool News Center

Vyriešené - Túto aplikáciu nie je možné aktivovať, keď je vypnutý UAC [MiniTool News]